Ποια η έννοια της επιχειρηματικής συνήθειας στην καταβολή των αποδοχών:Όταν η οικειοθελής παροχή του εργοδότη επαναλαμβάνεται για πολύ χρόνο και ομοιόμορφα, τότε μπορεί να καταλήξει σε σιωπηρή συμφωνία να καταβάλλεται ως μισθός. Σε αυτή την περίπτωση ο εργοδότης δεν δικαιούται να διακόψει την καταβολή της, εκτός και αν επεφύλαξε το δικαίωμα αυτό.