Στην Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη εταιρία επιχειρηματική αμοιβή δικαιούνται να πάρουν μέχρι και -3- εταίροι, όπως αυτοί δηλώνονται στο έντυπο Ε5 στον Πίνακα ΙΑ’ Δήλωση Νομίμου εκπροσώπου εταιρίας κτλ. Από πού ορίζετε ποιοι εταίροι δικαιούνται την αμοιβή; Αν έχετε -4- εταίρους και πάτε να δηλώσετε ότι την δικαιούνται όλοι, τότε πώς θα αντιδράσει το πρόγραμμα;
Μέσα στην καρτέλα του Μετόχου στο ταμπελάκι Στοιχεία Υπόχρεου κάτω δεξιά υπάρχει το πεδίο Επιχ/κή Αμοιβή. Εδώ δηλώνετε αν θα την πάρει, ώστε να ενημερωθεί και το έντυπο Ε5 στον πίνακα ΙΑ.
Το πεδίο αυτό δεν θα πρέπει να συγχέεται με το ταμπελάκι «Εταιρικές συμμετοχές» στο ίδιο παράθυρο, όπου και γράφετε τις επιχειρηματικές αμοιβές που λαμβάνει από άλλες εταιριές.
Αν έχετε παραπάνω εταίρους τότε: Όσοι δεν δικαιούνται επιχειρηματική αμοιβή στο πεδίο Επιχ/κη αμοιβή θα βάλετε ΌΧΙ.
Αν τώρα εκ παραδρομής έχετε βάλει σε όλους το ΝΑΙ τότε η εφαρμογή εξ΄ορισμού θα δεχθεί ότι την αμοιβή την δικαιούνται οι -3- πρώτοι εταίροι, όπως τους έχετε δηλώσει με την σειρά.

Άλλο παράδειγμα:
Έχετε ανοίξει πχ -5- εταίρους και σε όλους, στην Επιχειρηματική Αμοιβή έχετε βάλει Όχι. Ο Πίνακας ΙΑ’ θα είναι κενός.

Ο Πίνακας Ι’ θα έχει τους -3- εκείνους μετόχους με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία

Αν στον μέτοχο δηλώσετε ότι δικαιούται και επιχειρηματική αμοιβή τότε στον Πίνακα Ι’ θα τον φέρει πρώτον, στον κωδικό 621.

Αν δηλώσετε ότι δεν έχει επιχειρηματική αμοιβή τότε θα τον φέρει στην 3η θέση, από τον Κωδικό 624 και κάτω. Στις -3- πρώτες θέσεις λοιπόν εμφανίζονται οι εταίροι που έχουν επιχειρηματική αμοιβή.

Αν λοιπόν έχετε –5- μετόχους και έχετε δηλώσει πχ ότι κανένας δεν θα έχει επιχειρηματική αμοιβή δεν θα εμφανίσει κανέναν.