(Π.Κ.Υ.Ε. 72 / 22-7-2008) 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – Σ.Σ.Ε. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κλπ) Π.Κ. 72/22-7-2008
Στην Αθήνα σήμερα 1.7.2008, στα γραφεία του ΟΜΕΔ ενώπιον της διαιτητή Ελένης Πάτρα, οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι για την υπογραφή της παρούσας: α) Λεωνίδας Καραθανάσης, Ευάγγελος Πολύζος και Ιωάννης Κουρίνος, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, β) Χρήστος Παναγιώτου και Ιωάννης Κουζούπης, ως εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων, γ) Δημήτριος Ασημακόπουλος και Νικόλαος Σκορίνης, ως εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, δ) Εμμανουήλ Κότσικας και Αναστάσιος Παύλου, ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και ε) Ιωάννης Κατσογιάννης, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Καφεπωλών Ελλάδος, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.
Ειδικότερα υπάγεται:
Περίπτωση i: To προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου.
Περίπτωση ii: Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φαστ-φουντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, παμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της άδειας λειτουργίας τους.
Άρθρο 2
Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων του άρθρου 1, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,95% και περαιτέρω, όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνονται από 1.7.2008 κατά ποσοστό 3,5%.
Με βάση τα παραπάνω, οι βασικοί μισθοί σε ευρώ των υπαγόμενων στη σύμβαση αυτή εργαζομένων διαμορφώνονται για το έτος 2008 ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 3
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους, όπως οικίες κ.λπ., που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαμβάνουν οι μεν σερβιτόροι από 1.1.2008 ημερομίσθιο 74,13 ευρώ και από 1.7.2008 76,72 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2008 ημερομίσθιο 55,57 ευρώ και από 1.7.2008 57,51 ευρώ.
Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας γευμάτων (catering), θα αμείβονται, κατ’ επιλογή των εργαζομένων που διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσης είτε με ποσοστά επί των λογαριασμών των πελατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.2294/1994 είτε με ημερομίσθιο το οποίο ανέρχεται για μεν τους σερβιτόρους από 1.1.2008 σε 74,13 ευρώ και από 1.7.2008 σε 76,72 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους από 1.1.2008 σε 55,57 ευρώ και από 1.7.2008 57,51 ευρώ.
Άρθρο 4
Το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζομένων της περ. i του άρθρου 1 διαμορφώνεται από 1.1.2008 σε 5,92 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, από 1.7.2008 σε 6,13 ευρώ ανά έτος υπηρεσίας, το οποίο προστίθεται στους βασικούς μισθούς προκειμένου να υπολογισθούν τα προβλεπόμενα επιδόματα.
Άρθρο 5
Οι διανομείς που εργάζονται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και μόνο επίδομα γάμου 10% επί του βασικού μισθού και επίδομα τριετιών 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι συμπλήρωσης τριών (3) τριετιών, σύμφωνα με τους όρους των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Οι μισθοί των πλήρως απασχολούμενων διανομέων των υπαγόμενων στην παρούσα καταστημάτων, με υπολογισμό των πάσης φύσεως επιδομάτων τους, ορίζονται ως εξής: (ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ)
Άρθρο 6
Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολούμενων
Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες τον χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.
Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο, αποτελεί γραπτή ειδοποίηση – δήλωσή του προς τον εργοδότη είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.
Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.
Ο εργαζόμενος, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιαστεί από τις παραμονές του Πάσχα.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από την 1η Ιουνίου και για τις περιοχές Κρήτης – Ρόδου – Κέρκυρας από την 25η Μαΐου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθημέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει κάθε δικαίωμα για επαναπρόσληψη και αποζημίωση.
Η πρόσληψη και τα από αυτή απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζόμενου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.
Άρθρο 7
Στους εργαζόμενους οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται και οι πιο κάτω ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2008-2009, ήτοι για προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά 25ετή εργασία (άρθρο 3), άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού (άρθρο 4), για την προσαύξηση της αδείας για ασθένεια εξαρτωμένων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων (άρθρο 5) και για τους ανάδοχους γονείς (άρθρο 6).
Άρθρο 8
Τα μέρη συμφωνούν στη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από έξι μέλη, τρία από την πλευρά των εργαζομένων και τρία από την πλευρά των εργοδοτών, προκειμένου να επεξεργαστεί την αλλαγή του τρόπου αμοιβής των σερβιτόρων και βοηθών σερβιτόρων, που αμείβονται με ποσοστά. Το έργο της επιτροπής, η οποία θα συσταθεί άμεσα, θα ολοκληρωθεί μέχρι την 30.11.2008. 
Άρθρο 9
1. Ως προς τους λοιπούς όρους, εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθμίσεις της από 29.5.2006 Σ.Σ.Ε. και των υπόλοιπων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από την παρούσα.
Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.