Πόση είναι η επιπλέον άδεια που δικαιούνται οι μονογονεικές οικογένειεςΕργαζόμενοι που έχουν χηρέψει ή που είναι άγαμοι και έχουν την επιμέλεια του παιδιού δικαιούνται άδεια με αποδοχές -6- ημερών για κάθε παιδί, πέρα από τις υπόλοιπες κανονικές άδειες. Αν τα παιδιά είναι περισσότερα από -3- τότε η άδεια επεκτείνεται στις -8- ημέρες (μέχρι το παιδί να φτάσει 12 ετών). Δεν θα πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την κανονική άδεια του έτους.