Θέλετε να πάρετε και να εκτυπώσετε την Προσωρινή σας Δήλωση για κάποιες εταιρίες, όχι όλες. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό από μία κίνηση χωρίς να χρειάζεται να μπαίνετε σε μία-μία τις εταιρίες;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα, Βεβαιώσεις > Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ. Θα σας εμφανιστεί το παράθυρο «Προσωρινή Φόρου».
Θα κάνετε κλικ στο ταμπελάκι Επιλογή και θα κάνετε κλικ στις εταιρίες που επιθυμείτε.