Έχετε έναν εργαζόμενο που είναι σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ. Έχει και κύριο και επικουρικό ταμείο.
Παίρνετε την εκτύπωση μισθοδοτικής κατάστασης αλλά παρατηρείτε ότι την επιδότηση δεν την σπάει, βάζει όλο το ποσό ενιαία μαζί με την επιδότηση του ΙΚΑ. Γιατί γίνεται αυτό;

Στην Μισθοδοτική κατάσταση γίνεται διαχωρισμός των ταμείων σε κύρια και επικουρικά. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχετε ορίσει το επικουρικό ταμείο ως κύριο (στην διαχείριση ταμείων). Θα το ορίσετε ως επικουρικό και θα σπάσει κανονικά στην εκτύπωση της επιδότησης του επικουρικού.