Έχετε επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ, στα 2ετή ή 4ετή προγράμματα επιδοτήσεων. Τα επικουρικά πώς θα επιδοτηθούν; Γιατί ενώ τα έχετε ανοίξει δεν επιδοτούνται; Τι θα πρέπει να κάνετε;

Το ΙΚΑ και το ΤΣΜΕΔΕ ως κύρια ταμεία επιδοτούνται. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στην δημιουργία των ταμείων να βάλετε το Είδος ταμείου και να τα χαρακτηρίσετε ως κύρια. Για όλα τα άλλα επικουρικά θα επιδοτηθούν, αρκεί μέσα στην καρτέλα τους (στα ταμεία) να τα έχετε ορίσει ως επικουρικά (όχι κύρια).