Ποια είναι η φιλοσοφία των επιδομάτων ΟΑΕΔΟ ΟΑΕΔ εδώ και πολλά χρόνια επιδοτούσε κάποιον συγκεκριμένο αριθμό ημερών σε προσληφθέντες αλλά και υπάρχοντες εργαζόμενους για κάποιο συγκεκριμένο διάστημα.

Με την οικονομική κρίση όμως που ξεκίνησε το 2010-2011 και την αύξηση της ανεργίας, ο ΟΑΕΔ εφάρμοσε πολλά προγράμματα επιδότησης καταπολέμσης της ανεργίας ως κίνητρο πρόσληψής τους στους εργοδότες, αλλά και ως κίνητρο διατήρησης του υπάρχοντος προσωπικού. Πραγματικά κυκλοφόρησαν πολλά τέτοια προγράμματα με ευρεία αποδοχή από τις επιχειρήσεις αλλά και με πολλά μπερδέματα και ασάφειες στην υλοποίησή τους ιδίως στην αρχή της εφαρμογής τους.
Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου ή του εργοδότη ή και των δύο. Δηλαδή απαλάσσει τον εργοδότη από το «βάρος» καταβολής των εισφορών αυτών.

Ποια είναι η γενική φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών:

Επιδοτούν ένα ποσοστό των εισφορών των εργαζόμενων και των εργοδοτών, υπολογιζόμενο όμως επάνω όχι στις μικτές αποδοχές του εργαζόμενου, αλλά σε ένα άλλο ποσό που ορίζει το ίδιο το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ (πλαφόν επιδότησης).
Για παράδειγμα ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει αποδοχές 2100€ μικτά, και να επιδοτείται για το 100% των εισφορών του. Το πρόγραμμα όμως μπορεί να ορίζει ότι το ποσό επάνω στο οποίο θα υπολογιστεί η επιδότηση θα είναι της εθνικής σύμβασης, 586€.
Αν λοιπόν ο συντελεστής εισφορών του εργαζόμενου είναι 16,50%, τότε το ποσό της επιδότησης θα είναι: 586€ * 16,50% = 96,69€ και όχι 2100€ * 16,50% = 346,50€.
Άρα θα επιδοτηθεί για 96,69€.

Επίσης, ο συντελεστής επιδότησης του προγράμματος μπορεί να αλλάζει από έτος σε έτος (συνήθως μειώνεται).
Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα επιδοτεί το 100% των εισφορών για το 1ο έτος, και 80% για το 2ο έτος. Ο εργαζόμενος μπήκε στο πρόγραμμα στις 10/05/2012. Άρα από 10/05/2012 μέχρι και τον Απρίλιο του 2013 το ποσό της επιδότησης θα υπολογιστεί στο 100% όπως στο παράδειγμα που αναφέραμε, αλλά στον Μάιο θα συμβούν τα εξής:
Από 01/05/2013 μέχρι 09/05/2013 η επιδότηση θα υπολογιστεί στο 100% για αυτές τις ημέρες. Από 10/05/2013 όμως και μετά ο εργαζόμενος μπαίνει στον 2ο χρόνο επιδότησης οπότε αυτή θα υπολογιστεί στο 80%.
Έστω πχ ότι από 01/05/2013 έως 09/05/2013 οι πληρωτέες ημέρες είναι 7 από τις 25 που έχει συνολικά ο μήνας, και από 10/05/2013 έως 31/05/2013 είναι 19 (άρα 19+7= 25).
Άρα η επιδότηση για τον Μάιο θα είναι:
586€ 100%*7/25)*16,50% = 27,07€.
Και: (586€ * 80% *19/25)*16,50% = 58,78€.

Στο site του ΟΑΕΔ www.oaed.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα πλαιά όσο και για τα νέα προγράμματα.
Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι τα προγράμματα μπορεί να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, ή να ανανεώνονται, ή να υφίσταται παραλλαγές. Επίσης μπορεί να αφορούν συγκεκριμένο κλάδο, πχ προγράμματα για ξενοδοχοϋπάλληλους, ή εργαζόμενους σε εποχιακές, αγροτικές επιχειρήσεις κοκ.