Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για να επιδοτηθεί κάποιος νέος από τον ΟΑΕΔ:Ο άνεργος νέος ηλικίας από 20-29 ετών που είναι εγγεγραμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να πάρει επίδομα ανεργίας για έναν χρόνο. Η αξία του επιδόματος ανέρχεται στα 73,37€ τον μήνα, χορηγείται για -5- μήνες και καταβάλλεται στους νέους που εγγράφονται στον ΟΑΕΔ μέσα σε -3- μήνες.

Προϋποθέσεις επιδόματος:

-Η συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας
-Η απόκτηση κάποιου πτυχίου
-Η απόλυσή τους από τον στρατό