Έχετε ορίσει σε έναν εργαζόμενο στην καρτέλα του ότι επιδοτείται από κάποιον οργανισμό, πχ τον ΟΑΕΔ. Μετά πηγαίνετε στις Εκτυπώσεις > Έντυπα , βεβαιώσεις > Κατάσταση επιδοτήσεων , επιλέγετε τα σχετικά όμως σας εμφανίζεται το μήνυμα « Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Πρώτα θα δείτε αν για την περίοδο που ζητάτε την κατάσταση έχετε τρέξει μισθοδοσίες στον επιδοτούμενο εργαζόμενο. Αν ναι, τότε θα πάτε στην κίνηση της μισθοδοσίας, στο ταμπελάκι Αποτελέσματα. Στο κάτω μέρος στο πεδίο Επιδότηση θα δείτε αν έχει υπολογιστεί το ποσό. Αν είναι κενό τότε αυτός είναι και ο λόγος του μηνύματος. Θα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου και στο ταμπελάκι Επιδότηση στο πεδίο Ποσό επιδότησης θα πρέπει να τοποθετήσετε το αντίστοιχο ημερήσιο ποσό. Αυτό θα εμφανίζεται και στην Μισθοδοσία Περιόδου στα Αποτελέσματα, πολλαπλασιαζόμενο με τις ημέρες της μισθοδοσίας της αντίστοιχης κίνησης.