Υπολογίζετε το Δώρο των Χριστουγέννων ή το Δώρο Πάσχα. Ο εργαζόμενος έχει και υπερωρίες και επιδόματα. Πώς θα ορίσετε αν αυτά τα επιδόματα ώστε να υπολογιστούν στα Δώρα;
Στον Εργαζόμενο, στην καρτέλα του, θα πάτε στο ταμπελάκι Εργασιακά. Στο δεξιό μέρος υπάρχει το πεδίο Προσαύξηση Δώρων / Επιδομάτων. Εδώ ορίζετε Ναι ή Όχι ανάλογα, προκειμένου να προσμετρώνται οι υπερωρίες και τα επιδόματα (στην αναλογία τους) κατά τον υπολογισμό των Δώρων.