Εργαζόμενος με συλλογική σύμβαση εργασίας. Σας προσκομίζει εκ των υστέρων πιστοποίηση γάμου.Θα πρέπει να του δώσετε το επίδομα γάμου με αναδρομική ισχύ;
Όχι, η έναρξη των επιδομάτων ξεκινούν από την στιγμή που θα σας προσκομίσει τις σχετικές βεβαιώσεις, χωρίς να έχει αναδρομική ισχύ.