Τι γίνεται αν το επίδομα ασθενείας του εργαζόμενου είναι μεγαλύτερο από τις αποδοχές του μήνα που το λαμβάνει.Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης υποχρεώνεται στην καταβολή του συνόλου των εισφορών ασφάλισης, τόσο των δικών του όσο και του εργαζόμενου. Ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται μισθό από τον εργοδότη.