Επίδομα ανεργίας σε καθηγητές ξένων γλωσσών:

Επίδομα ανεργίας σε καθηγητές ξένων γλωσσών:Αν ο καθηγητής επιδοτείται για 1η φορά:
– Θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες ασφάλισης τον χρόνο για τα τελευταία -2- χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο 14 μηνο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ασφαλίσιμες ημέρες χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι -2- μήνες..
– Επίσης θα πάρει επίδομα ανεργίας αν στα δύο προηγούμενα χρόνια έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης , χωρίς και πάλι να υπολογίζονται οι τελευταίοι -2- μήνες. Θα πρέπει στο κάθε έτος να έχει δουλέψει τουλάχιστον 80 ημέρες σε κάθε εργασιακό του έτος.

Αν επιδοτείται για 2η φορά:
– Θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες ασφάλισης το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 μήνες.
– Αν είναι εποχιακή η επιχείρηση που δουλεύει (το φροντιστήριο) τότε αρκούν 100 ημέρες ασφάλισης το τελευταίο 12μηνο.