Προϋποθέσεις επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ:-Θα πρέπει να έχει προηγηθεί καταγγελία σύμβασης
– Η αίτηση υποβάλλεται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης.
-Η επιδότηση ανεργίας ξεκινά από την ημέρα εγγραφής στην Τοπική υπηρεσία.
-Κατά την αίτηση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 εργάσιμες ημέρες εργασίας τον χρόνο τα -2- προηγούμενα χρόνια, πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι -2- μήνες.
-Καταβάλλεται επίδομα ανεργίας και στον εργαζόμενο που έχει πραγματοποιήσει τα
-2- προηγούμενα χρόνια πριν την απόλυσή του, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι -2- τελευταίοι μήνες) , με το λιγότερο 80 ημέρες εργασίας ανά εργασιακό έτος.
Για αίτηση επιδότησης πέραν της 1ης αιτήσεως, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν την ανάλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται στις 125 ημέρες, οι τελευταίοι -2- μήνες.
Για τους απασχολούμενους σε εποχιακές εταιρίες ( τουριστικά, εποχιακά κτλ) αρκούν 100 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 12μηνο.

Το επίδομα καταβάλλεται μία φορά τον μήνα κάθε 25 ημέρες. Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.