Ποιες αποδοχές δεν θεωρούνται τακτικές και δεν υπολογίζονται στο επίδομα αδείας (όπως και στην άδεια ληφθείσα):το τακτικώς καταβαλλόμενο επίδομα Ισολογισμού
-το επίδομα τροφής που παρέχεται για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης
-οι εξ ελευθεριότητας του εργοδότη παρεχόμενες πρόσθετες παροχές.
– το επίδομα δυσχερούς διαβίωσης
-οι παράνομες υπερωρίες