Πότε οι αξιώσεις για μη καταβαλλόμενο επίδομα αδείας υπόκεινται σε παραγραφή;Οι αξιώσεις των εργαζόμενων προς τον εργοδότη που δεν τους κατέβαλλε το επίδομα αδείας υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή. Επίσης δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν επιπλέον καταβαλλόμενες αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος.
Ποινικές κυρώσεις: Το επίδομα αδείας θεωρείται ότι αποτελεί τακτικές αποδοχές και συνεπώς η άρνηση του εργοδότη να το καταβάλλει, ή η εκπρόθεσμη καταβολή του, συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.