Σε εργαζόμενο τρέχετε Επίδομα αδείας και δεν του υπολογίζει φόρο σε αυτό, είναι μηδέν. Γιατί γίνεται αυτό;

Καταρχάς αν στον εργαζόμενο γίνεται εκκαθάριση φόρου το επίδομα αδείας φορολογείται κανονικά (έστω κι αν οι αποδοχές του επιδόματος είναι λιγότερες από το αφορολόγητο), γιατί αθροίζεται με τις συνολικές του αποδοχές μέχρι τον μήνα που του δίνετε το επίδομα αδείας.
Αλλά και όταν δεν γίνεται εκκαθάριση φορολογείται (διότι οι αποδοχές του επιδόματος είναι για 12,5 ημέρες το πολύ, άρα ανάγονται στις 25 ημέρες).

Αν έχει υπολογίσει μηδέν φόρο τότε θα δείτε αν τον εργαζόμενο τον έχετε με εκκαθάριση φόρου, και θα δείτε συνολικά τον φόρο που έχει κρατηθεί για όλους τους μήνες μέχρι αυτόν που του δίνετε την άδεια. Αν λοιπόν του έχει ήδη παρακρατηθεί περισσότερος φόρος από ότι θα έπρεπε, τότε το πρόγραμμα δεν του υπολογίζει φόρο στο επίδομα αδείας, ώστε να του τον εκκαθαρίσει. Ο φόρος δηλαδή έχει ήδη υπολογιστεί στο σύνολό του μέχρι τον μήνα που του τρέξατε το επίδομα αδείας, άρα δεν υπάρχει λόγος να παρακρατηθεί περαιτέρω φόρος.

Παράδειγμα:

Τρέχετε το επίδομα αδείας τον Ιούνιο, δηλαδή είναι η 7η μισθολογική περίοδος (Γενάρης έως Ιούνης, Συν 0,5 Δώρο Πάσχα + 0,5 Επίδομα αδείας) από τις 14, άρα είναι 7/14.

Έστω ότι ο φόρος που έχει παρακρατηθεί για όλο το διάστημα από 01/01 έως και 01/06, καθώς και για το Δώρο Πάσχα, είναι συνολικά 1200€. Αν αυτός ο φόρος είναι περισσότερος από αυτόν που έπρεπε να είχε κρατηθεί, και καλύπτει και τον φόρο του Επιδόματος αδείας (δηλαδή τα 1200€ αναλογούν στην περίοδο τουλάχιστον των 7/14ων), τότε δεν θα υπολογίσει φόρο στο Επίδομα αδείας.