Έχετε έναν εργαζόμενο που τον είχατε παλαιά στην εταιρία σας, αλλά είχε αποχωρήσει. Τώρα ο εργαζόμενος, μετά από χρόνια, ξανά γυρνάει στην εταιρία σας. Η σύμβασή του προβλέπει επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη. Ο εργαζόμενος το δικαιούται αυτό το επίδομα; Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Τον εργαζόμενο τον είχατε στην εργασία σας από το 2000 έως το 2007, -7- έτη. Τον ξανά προσλαμβάνετε το 2009. Η σύμβασή του προβλέπει το επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη. Ο εργαζόμενος όμως λογικά δεν θα το δικαιούται το 2012 ( 7 και 3 έτη), αφού το επίδομα αναφέρεται στην συνεχόμενη 10ετία στον ίδιο εργοδότη (και όχι στην «σπασμένη»).

Στο πρόγραμμα θα βάλετε όλη την προϋπηρεσία του στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου στο ταμπελάκι Σύμβαση. Δηλαδή και την προϋπηρεσία που είχε στον κλάδο πριν από το 2000, και αυτήν από το 2000 έως το 2007.
Αν βάλετε στην προϋπηρεσία κλάδου την προϋπηρεσία που είχε πριν από το 2000 (την 1η ημερομηνία πρόσληψης) και στο πεδίο Προϋπηρεσία Εταιρίας την προϋπηρεσία που έχει στην εταιρία σας, (τα 7 έτη, 2100 ένσημα), τότε οι αποδοχές θα υπολογιστούν σωστά, όμως στον Πίνακα Προσωπικού ως έτη προϋπηρεσίας θα εμφανιστούν αυτά που έχετε βάλει στο πεδίο Προϋπηρεσία Κλάδου. Καλό είναι λοιπόν να βάλετε όλη την προϋπηρεσία στην κλάδου. Το πρόγραμμα τώρα δεν θα δώσει το επίδομα προϋπηρεσίας στον εργαζόμενο, παρά μόνο αν κλείσει ο εργαζόμενος 10ετία από την 2η ημερομηνία πρόσληψης και μετά (από το 2007 και μετά). Αν βάζατε τα ένσημα στην Προϋπηρεσία Εταιρίας τότε θα σας έδινε το Επίδομα 10ετίας (που είναι αμφίβολο αν το δικαιούται ο εργαζόμενος), αλλά δεν θα ήταν σωστή η προϋπηρεσία στον πίνακα προσωπικού.

Πάντως, αν θέλετε να δώσετε το Επίδομα 10ετίας στον εργαζόμενο, (δηλαδή να προσμετρήσουν και τα πρώτα έτη που είχε δουλέψει στην εταιρία σας), μπορείτε να βάλετε (όταν έρθει η ώρα) αυτό το επίδομα ή ως εξωτερικό, ή να το ενεργοποιήσετε εσείς μέσα στην σύμβαση. Και πάλι όμως, θα πρέπει να σιγουρευτείτε αν το δικαιούται το επίδομα αυτό (πράγμα αμφίβολο).