Έχετε δύο εργαζόμενους. Ο ένας στο τρέχον έτος δεν είχε κανένα επίδομα, ούτε νυχτερινά, ούτε Κυριακές, υπερωρίες κτλ. Ο άλλος εργαζόμενος είχε. Όταν υπολογίζετε το Επίδομα Αδείας το πρόγραμμα σας δίνει προσαύξηση (απαντώντας ναι στο σχετικό μήνυμα) και στους δύο εργαζόμενους. Γιατί γίνεται αυτό;
Το πρόγραμμα θα προσθέσει όλα τα επιδόματα, τα νυχτερινά, τις Κυριακές, πριμ κτλ που θα δει για το διάστημα από την τελευταία λήψη του επιδόματος αδείας μέχρι το τωρινό επίδομα αδείας. Θα προσθέσει όλο το ποσό αυτό. Στη συνέχεια θα βρει τους μήνες του επιδόματος από τον τύπο:
Μήνες που μεσολάβησαν από το τελευταίο επίδομα αδείας μέχρι το τρέχον επίδομα αδείας *25 / 12,5.
Αυτό το κλάσμα θα δώσει τον αριθμό μηνών για τους οποίους θα πρέπει να υπολογιστεί η προσαύξηση του Επιδόματος Αδείας.>> τους Μήνες Επιδότησης
Τέλος το πρόγραμμα θα διαιρέσει το σύνολο επιδομάτων και πριμ κτλ με τους μήνες αυτούς της επιδότησης για να υπολογιστεί η αναλογία τους.
Περιληπτικά:
Έστω ότι οι μήνες μεταξύ των δύο επιδομάτων είναι 10. Πήρε το πρώτο επίδομα αδείας τον Σεπτέμβριο του 2008 και το άλλο επίδομα αδείας τον Μαίο του 2009.
Μετά υπολογίζονται όλες οι έκτακτες αποδοχές για το διάστημα από το τελευταίο επίδομα αδείας ( έστω κι αν ήταν στο προηγούμενο έτος) μέχρι το τωρινό επίδομα αδείας. Έστω ότι το σύνολο αυτό είναι 1200€. Η αναλογία θα είναι: 10 μήνες *25/12,5 = 20 μήνες.
Άρα το ποσό που θα σας δώσει το πρόγραμμα στην προσαύξηση του επιδόματος θα είναι: 1200€ / 20= 60€.

Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο εργαζόμενος στον οποίον δεν βλέπετε επιπλέον αμοιβές στο τρέχον έτος, να έχει επιπλέον αποδοχές στο προηγούμενο έτος.