Πότε θα κάνετε χρήση του πλήκτρου Επαν/σμος στα αναδρομικά σας; (Μισθοδοσία Περιόδου, ταμπελάκι
Αποτελέσματα, κίνηση Αναδρομικών, στα Συνολικά Αποτελέσματα).

Αν έχετε υπολογίσει Αναδρομικά για έναν εργαζόμενό σας και στη συνέχεια μεταβάλετε τον μισθό του (είτε από το Ιστορικό είτε από την Σύμβαση) τότε, για να ενημερωθούν τα αναδρομικά που έχετε ήδη “τρέξει” με βάση αυτόν τον νέο μισθό, θα κάνετε χρήση του πλήκτρου οθόνης Επαν/σμος (Επανυπολογισμός).
Θα πάτε στην κίνηση των Αναδρομικών που έχετε ήδη υπολογίσει και θα πάτε στο ταμπελάκι Αποτελέσματα. Θα κάνετε κλικ
στο πλήκτρο οθόνης Επαν/σμος και το πρόγραμμα θα σας επανυπολογίσει τα αναδρομικά με βάση τον νέο μισθό.