Οι κυριότεροι παράγοντες επαγγελματικών ασθενειών είναι οι ακόλουθοι:Χημικές ουσίες

Φυσικοί παράγοντες (κακός φωτισμός, θόρυβος, κραδασμοί, θερμοκρασία).

Βιολογικοί παράγοντες

Ψυχολογικοί παράγοντες

Oι εργασιακές σχέσεις, η κοινωνική αξιολόγηση και ο ρυθμός της εργασίας, οι υπερωρίες κ.ά. θεωρούνται σημαντικές πηγές προβλημάτων τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία των εργαζομένων.