Ποια είναι τα επαγγέλματα με τον μεγαλύτερο κίνδυνο:Βιομηχανικοί εργάτες
Oικοδόμοι και εργάτες σε τεχνικά και δημόσια έργα
Αγρότες
Ξυλουργοί
Ηλεκτροσυγκολλητές
Ελαιοχρωματιστές
Τυπογράφοι
Μηχανικοί αυτοκινήτων
Τροχονόμοι – υπάλληλοι διοδίων – επαγγελματίες οδηγοί
Στελέχη – υπάλληλοι γραφείων

Γιατροί – χειρουργοί – νοσηλευτές
Αεροσυνοδοί – φροντιστές – πιλότοι
Ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Πυροσβέστες
Κομμωτές

Βασική προϋπόθεση για να αναγνωριστεί ότι μία πάθηση οφείλεται σε επαγγελματική νόσο έιναι, ο παθών ασφαλισμένος να εργάζεται σε εργασίες που αναγράφονται στο άρθρο 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ.
Η προσβολή από την επαγγελματική ασθένεια θα πρέπει να έχει διαπιστωθεί είτε κατά την διάρκεια του προβλεπόμενου χρόνου από τον πίνακα κανονισμού ασθενείας από το ΙΚΑ για κάθε εργασιακή ασθένεια, αφού παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα έκθεσης στον κίνδυνο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει διάγνωση και ιατρική πιστοποίηση της ασθενείας.