Έχετε έναν εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει και προσληφθεί -2- ή και περισσότερες φορές μέσα στην χρήση. Δεν του έχετε ανοίξει νέα καρτέλα, αλλά του έχετε αλλάξει την ημερομηνία πρόσληψης. Τώρα που υπολογίζετε τα Δώρα Πάσχα ή Χριστουγέννων, το πρόγραμμα θα δει όλες τις δεδουλευμένες κινήσεις του, ή θα σας δώσει αναλογία δώρου από την τελευταία ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την ημέρα υπολογισμού του δώρου ; (δηλαδή για το τμήμα του χρόνου, την περίοδο που απομένει από την τελευταία ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την ημερομηνία καταβολής του δώρου).
Το πρόγραμμα θα σας υπολογίσει το Δώρο με βάση τις κινήσεις που έχετε «τρέξει», και όχι με βάση την τελευταία ημερομηνία πρόσληψης που του έχετε βάλει.

Παράδειγμα:

Τον εργαζόμενο τον έχετε προσλάβει στα τέλη του Απρίλη. Τρέχετε μισθοδοσίες Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου και τον Αύγουστο αποχωρεί. Τον ξανά προσλαμβάνετε τον Οκτώβριο και μέσα στην ίδια καρτέλα, του αλλάζετε την ημερομηνία πρόσληψης και την κάνετε Οκτωβρίου. Τρέχετε μισθοδοσίες Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.
Αν τώρα υπολογίσετε το Δώρο Χριστουγέννων θα υπολογιστεί για όλους τους δεδουλευμένους μήνες, Μαΐου Ιουνίου Ιουλίου, Οκτωβρίου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Το ανάλογο θα συμβεί και για το Δώρο Πάσχα .