Έχετε εργαζόμενους σε επιδότηση του ΟΑΕΔ σε κάποιο από τα σχετικά προγράμματα επιδότησης. Όμως θα πρέπει κάποιον εργαζόμενο να τον εντάξετε σε άλλον πίνακα του ΟΑΕΔ, σε ξεχωριστό Έντυπο Β. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Όταν παίρνετε το Έντυπο Β (από τις Εκτυπώσεις > Έντυπα – Βεβαιώσεις > Κατάσταση επιδοτήσεων εισφορών), δεν υπάρχει επιλογή συγκεκριμένων εργαζόμενων. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να επιλέξετε συγκεκριμένο ταμείο.

Αυτό λοιπόν που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε μία νέα κατηγορία ταμείου (από το Κύριες εργασίες > Πίνακες > Είδος ταμείου) και ένα νέο ταμείο (στο οποίο και θα εντάξετε το Είδος ταμείου που μόλις δημιουργήσατε), και μετά να το εισάγετε αυτό στον εργαζόμενο όπου και θέλετε να εμφανίζεται ξεχωριστά στο Έντυπο Β.

Θα πάτε στις κινήσεις μισθοδοσίας που έχετε τρέξει για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Θα πάτε στο ταμπελάκι Παράμετροι και θα κάνετε κλικ στο κάτω πλήκτρο οθόνης « Φόρτωση ». Τώρα θα επανα-υπολογίσει την κίνηση με βάση το νέο ταμείο (το οποίο επειδή είναι αντιγραφή του προηγούμενου ταμείου που είχε ο εργαζόμενος, δεν θα αλλάξει τα αποτελέσματα).

Όταν θα πάτε να πάρετε το Έντυπο Β’ του ΟΑΕΔ, τότε στο Επιλογή ταμείου θα επιλέξετε αυτό το συγκεκριμένο, άρα θα εμ-φανίσει μόνον αυτόν τον εργαζόμενο .

Προσοχή: Τα υπολογιστικά των οργανισμών επιδότησης του ΟΑΕΔ άλλαξαν πολλές φορές με βάση τις εγκυκλίους που βγήκαν αργότερα. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, με την Φόρτωση που κάνετε, να αλλάξουν τα ποσά της επιδότησης (ιδίως αν ο εργαζόμενος έχει στον μήνα και άδεια ληφθείσα, ή επίδομα αδείας, ή είναι στον μήνα που μπήκε στην επιδότηση -όχι πλήρης μήνας, κτλ).
Μπορεί να μην συμφωνεί η ΑΠΔ που έχετε αποστείλει, με το έντυπο Β.

Εναλλακτικά δείτε μήπως μπορείτε να κάνετε χειρόγραφο το Έντυπο Β μόνο για αυτόν τον εργαζόμενο.

Υπάρχει το έντυπο Β’ , μέσα στον φάκελο MISW, εκεί που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Είναι το αρχείο epid.jpg, φωτογραφική εκτύπωση όπου και μπορείτε να εκτυπώσετε.
Σημειώνεται όμως ότι όταν μπαίνετε στα αρχεία του προγράμματος (στον φάκελο MISW), χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, σίγουρα να έχετε πάρει backup και να γίνει με την δική μας τηλεφωνική υποστήριξη.