Υλοποίηση υποδομής υπολογισμού και εκτύπωσης και των 6 εντύπων για τα ΕΛΠ.
Εγιναν οι εξής παρεμβάσεις. 1. Λογιστικό Σχέδιο (4.Λ.1).Στην δεύτερη σελιδα
σε κάθε λογαρισμό προστέθηκαν 6 αριθμητικά πεδία που παραπέμπουν σε γραμμές
και των 6 νέων εντύπων.

Οταν σε ένα λογαριασμό βάλετε έναν αριθμό στο ανάλογο
πεδίο (πχ Γρ. ΙΣΟΛ ΕΛΠ Β5:) τότε το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού (δηλ του
13 μήνα) θα αθροιστεί στην ανάλογη θέση ενός Excel αρχείου (με όνομα Β5-χχχ.xls)
που περιέχει το υπόδειγμα Β5.

Στην θέση χχχ θα υπάρχει ο αριθμός της εταιρείας
(πχ Β4-012.xls). To δε αρχείo θα το βρείτε στην θέση \MBAR\M012\B5-012.xls.
Το αρχείο που παράγεται είναι επεξεργάσιμο από όποιον έχει το πρόγραμμα Excel.
Και μια λεπτομέρεια.

Αν θέλετε κάποιοο ποσό να αφαιρεθεί αντί να προστεθεί τότε
στο σχετικό πεδίο θα βάκλετε τον αριθμό της θέσης αυξημένο κατά 100. Πχ
έντυπο Β6 θέση 4 (αγορές εμπορευμάτων). Για να αφαιρεθεί το ποσόν (δηλαδή να
μπει με μείον (-) αντί γτα 4 στην οικεία θέση στον λογαριασμό θα γράψετε 104).

Προσοχή, κωδικούς εντύπων θα βάλετε ΜΟΝΟΝ σε δευτεροβάθμιους λογαριασμούς.