Θέλετε να περάσετε δύο διαφορετικά ταμεία ενιαία σε ένα ταμείο, δηλαδή να ενοποιήσετε δύο ταμεία σε ένα ταμείο.
Τι θα πρέπει να προσέξετε;

Θα πάτε στις Κύριες Εργασίες > Διαχείριση Ταμείων.

Θα πρέπει να δείτε αν τα ταμεία που θέλετε να ενοποιήσετε έχουν:

–Αν έχουν κοινό πλαφόν
–Αν υπολογίζονται στο ίδιο εύρος μηνών (π.χ. 14)
–Αν υπολογίζονται και τα δύο σε τεκμαρτές εισφορές ή όχι
–Αν έχουν τον ίδιο τρόπο υπολογισμού των εισφορών τους (αν είναι ποσοστιαίες, σταθερές κτλ)
— Αν ανήκουν στο ίδιο πακέτο κάλυψης (αν συγχωνεύετε ταμεία του ΙΚΑ)
— Αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία ταμείων (στο πεδίο Ταμείο)
–Αν είναι και τα δύο Κύρια, Επικουρικά, Ειδική, Εφάπαξ ή ΚΥΤ (από το πεδίο Κύριο / Επικουρικό)

Αν δεν έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά και παρά ταύτα τα ενοποιήσετε, τότε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις εκτυπώσεις, στους υπολογισμούς, στην δημιουργία του αρχείου του ταμείου κτλ.