Πως εκτυπώνω ενοποιημένη καρτέλα πελάτη;
Από την επιλογή 2.1.2

Παρουσιάζεται η ενοποιημένη καρτέλλα ενός Πελάτη ή Πελατών. Για να μπορείτε να εμφανίσετε ενοποιημένη καρτέλα θα πρέπει στο αρχείο πελατών να έχετε καταχωρήσει το κεντρικό και τα υποκαταστήματα των πελατών σας με ίδιο ΑΦΜ
και εαν θέλετε να έχουν και το ίδιο διακριτικό στον κωδικό.πχ (Λ001-Λ002 κτλ)όπου (Λ) είναι το χαρακτηριστικό του πελάτη πχ Λαμπρόπουλος. με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δώσετε στην μασκα το (Λ) και να σας εμφανίσει την ενοποιημενη καρτέλα
του Λαμπρόπουλου ή να δώσετε στο πεδίο ΑΦΜ το ΑΦΜ του Λαμπρόπουλου.

Απαντάτε στα μηνύματα…

Μάσκα……………… Δηλώνετε μάσκα Πελατών
Απο….Εως ….. Δηλώνετε ομάδα Πελατών (ισχύουν τα F5 -Shift + ?)

Πελάτης……………. δηλώνετε τον Πελάτη (ισχύουν τα F5 και Shift + ?). Αν θέλετε ανάλυση υπολοίπων τότε δεν δηλώνετε πελάτη

ΑΦΜ………………….Πληκτρολογείτε το ΑΦΜ του πελάτη για να ενοποιήσει τις καρτέλες.

Ανάλυση Υπολοίπου (Ναι/Οχι)… Πρόσθετη ανάλυση (με Ναι) του υπολοίπου ή Μ(όνο) του υπολοίπου ανά μήνα

—(Ο)θόνη,(Ε)κτυπωτής,(Α)ρχείο,a(s)cii
Επιλέγετε το μέσον παρουσίασης του καταλόγου. Σε περίπτωση που επιλέξετε
(Ε)κτυπωτη σας εμφανίζεται η επιλόγη W/D δηλάδη Windows ή DOS.

Εαν πατήσετε DOS δηλώνετε αν είναι στενός ή όχι ο Εκτυπωτής