Πώς μπορώ να εκτυπώσω ενοποιημένες καρτέλες προμηθευτών με κινήσεις αποθήκης και λογιστικής;

Από την επιλογή 2.Β.9

Παρουσίαση Αναλυτικής καρτέλλας για ομάδα ( ή και όλους ) προμηθευτές.

Απαντάτε στα μηνύματα…

Μάσκα……………… Δηλώνετε μάσκα Προμηθευτών
Απο…. Εως ….. Δηλώνετε ομάδα Προμηθευτών (ισχύουν τα F5 – Shift + ?)

Από ( Ημερομηνία ) …. Ημερομηνία εκκίνησης καταλόγου
Εως ( Ημερομηνία )….. Ημερομηνία λήξης καταλόγου

Μηδενικά Υπόλοιπα Ν/Ο.. Με (Ν)αι προβάλλονται ΚΑΙ εκείνοι με μηδενικά υπόλοιπα

Από Τελευταίο μηδενισμό Ν/Ο. Με (Ν)αι προβάλλεται εκτύπωση από τον τελευταίο μηδενισμό του υπολοίπου και μετά.

Αλλαγή Σελίδας κατά Καρτέλλα (Ν/Ο)
(Ν)αι Στην Εκτύπωση αλλάζει η σελίδα εκτύπωσης ανά Προμηθευτή
(Ο)χι Στην Εκτύπωση δεν αλλάζει η σελίδα εκτύπωσης Προμηθευτή.

Με F10 προβάλετε τον κατάλογο.