Πώς ενημερώνεται ο Πίνακας Ε,’ Στοιχεία για ενοίκια που καταβλήθηκαν και επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν» στην 1η σελίδα του Ε3; Πώς κάνετε γενικά μία κίνηση ενοικίου;

Σε αυτόν τον πίνακα γράφονται τα στοιχεία για ενοίκια που καταβλήθηκαν και επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν – δωρεάν παραχώρηση.

Ο κωδικός 681, Σύνολο επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν στην χρήση, ενημερώνεται μέσα από το Ε3, στα στοιχεία της εταιρίας, στν Πίνακας Ε.’ καταχωρητικά (πληκτρολογείτε το ποσό) στο αντίστοιχο πεδίο (δεξιά στο μέσο).

Λίγο παρακάτω, στον κωδικό 904 γράφετε το σύνολο των επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν μέσα στην χρήση.

Ο Κωδικός 905: Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση ανεξάρτητα αν περιλαμβάνονται όλα στον παραπάνω πίνακα:
Μέσα από τα στοιχεία εταιρίας, Ε3, Πίνακας Ε.’ , καταχωρητικά στο αντίστοιχο πεδίο.

Πώς ενημερώνεται η Διεύθυνση εγκατάστασης, ο Χαρακτηρισμός εγκατάστασης, η Περίοδος Μίσθωσης, το Ονοματεπώνυμο κτλ:

Θα ανοίξετε έναν Προμηθευτή που θα είναι στην ουσία ο εκμισθωτής, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
Μέσα στην καρτέλα του προμηθευτή στο ταμπελάκι Λειτουργία θα έχετε ορίσει το Υποκατάστημά του. Σε αυτή την καρτέλα του υποκαταστήματος (Κύριες εργασίες – Υποκαταστήματα) θα έχετε βάλει την Διεύθυνσή του (του κτιρίου που ενοικιάζετε).
Στο πεδίο Κεντρικό υποκ/μα θα ορίσετε αν είναι κεντρικό ή όχι, και αυτό θα ενημερώσει το πεδίο του «Χαρακτηρισμού εγκατάστασης».

Πεδίο Περίοδος Μίσθωσης: Ενημερώνεται από τις κινήσεις, και το «βλέπει» από την 1η κίνηση μέρχι και την τελευταία κίνηση.
Πχ έχετε κάνει μία κίνηση ενοικίου τον Φεβρουάριο, και άλλη μία τον Σεπτέμβριο. Το «Περίοδος μίσθωσης» θα ενημερωθεί : 2ος έως 9ος .

Αν είχατε κάνει μία κίνηση τον 1ο, μία τον 2ο και μία τον 10ο τότε θα σας έφερνε από τον 1ο μέχρι τον 12ο.

Κανονικά θα πρέπει να κάνετε κινήσεις ενοικίου μήνα – μήνα για να ενημερώσει και τα βιβλία σας αντίστοιχα. Το Ε3 ή το Ε5 θα το ενημερώσει κατά τους γνωστούς τρόπους, με βάση την συνδεσμολογία των λογαριασμών.