Πηγαίνετε στις Βοηθητικές στην επιλογή Ενημέρωση Προϋπηρεσίας Εποχιακών; Ορίζετε τα σχετικά, αλλά το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Γιατί γίνεται αυτό; Πώς λειτουργεί γενικά αυτή η επιλογή;

Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε Εποχιακούς στην εταιρία σας.
Θα πρέπει να έχετε Εποχιακούς, δηλαδή εργαζόμενους όπου στην καρτέλα τους, στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο Εποχιακή Απασχόληση να έχει επιλεχθεί Ναι.
Αυτή η επιλογή χρησιμεύει όταν έχετε στην εταιρία σας εποχιακούς, που φεύγουνε και ξανά προσλαμβάνονται στην νέα χρονιά. Με αυτό τον τρόπο θα περνάτε αυτόματα την προϋπηρεσία που θα πρέπει να τους αναγνωρίσετε από την προηγούμενη χρονιά.
Στον Εποχιακό θα βάλετε στις Ημερομηνίες την ημερομηνία αποχώρησης και μετά την ημερομηνία επαναπρόσληψής του. Αν έχει κινήσεις μισθοδοσίας στον προηγούμενο χρόνο τότε για να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του θα πρέπει να πάτε:
Βοηθητικές > Ενημέρωση Προϋπηρεσίας Εποχιακών. Θα σας εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο όπου και θα ορίσετε την εταιρία και το έτος στο οποίο θέλετε να ενημερωθούν οι εποχιακοί με την προϋπηρεσία τους.

Κάθε φορά που τρέχετε την Ενημέρωση Προϋπηρεσίας Εποχιακών το πρόγραμμα «παίρνει» την προϋπηρεσία εταιρίας και την αθροίζει στην Προϋπηρεσία κλάδου του εργαζόμενου και στην Γενική Προϋπηρεσία. Προϋπόθεση αποτελεί να έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης και επαναπρόσληψης στον εργαζόμενο μέσα στο ίδιο έτος.

Παράδειγμα:
Εποχιακός:
Είσαστε στο 2097 και ο Εποχιακός έχει Ημερομηνία Πρόσληψης 01/01/2097.
Έστω ότι έχει Γενική, Κλάδου και Εταιρίας 500 ένσημα. Τρέχετε κινήσεις -4- μηνών, ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2009 , πχ:

3ος μήνας : 27 πληρωτέες 27 ασφαλιστικές
4ος μήνας : 26,40 πληρωτέες 26 ασφαλιστικές
5ος μήνας: 26,40 πληρωτέες 26 ασφαλιστικές
8ος μήνας : 26,40 πληρωτέες, 26 ασφαλιστικές

Τώρα η καρτέλα του έχει ενημερωθεί ως εξής:
Γενική : 500 Κλάδου 500, Εταιρίας 500, Συνολική (εταιρίας + κινήσεις) = 500+(27+26+26+26) = 101.

Τώρα στην καρτέλα του βάζετε ημερομηνία αποχώρησης, πχ στις 01/11/2097.

ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΙ στο 2098, και ξανά προσλαμβάνετε τον εποχιακό, στην καρτέλα του λοιπόν έστω του βάζετε ημερομηνία πρόσληψης 01/01/2098.

Τρέχετε την Ενημέρωση Μισθοδοσίας Εποχιακών, και θα «πάρει» την Προϋπηρεσία από της εταιρίας, (θα την μηδενίσει), και θα την «βάλει» και στην Προϋπηρεσία κλάδου, και στην Γενική Προϋπηρεσία.
Είναι : Κλάδου = 500+ 101 = 601 και Γενικής = 500+101 =601.

Τρέχετε -2- κινήσεις μέσα στο 2098, πχ τον Μάιο για 26 ημέρες και Ιούνιο άλλες 26 ημέρες.
Τώρα είναι Κλάδου : 601, Γενικής 601, και Εταιρίας 26+26= 52.

Βάζετε ημερομηνία αποχώρησής του, πχ στις 01/10/2098.
Τον ξανά προσλαμβάνετε μέσα στο 2099.
Θα τρέξετε την Ενημέρωση Προϋπηρεσίας Εποχιακών με Έτος ενημέρωσης – στο παράθυρο της ενημέρωσης, όχι στην ημερομηνία συστήματος- το 2098.
Τώρα θα σας μηδενίσει την Προϋπηρεσία Εταιρίας ( το Σύνολο), και θα βάλει αυτά τα 52 ένσημα στην Κλάδου και την Γενική (= 601+52 = 653)

Υπενθυμίζεται ότι:

-Θα πρέπει πάντα: Γενική Προϋπηρεσία > = Προϋπηρεσία Κλάδου.

– Στην Προϋπηρεσία Εταιρίας βάζετε ( ή ενημερώνονται αυτόματα) τα ένσημα από την προϋπηρεσία του στην εταιρία, εφόσον αυτά ΔΕΝ είναι ενημερωμένα από τις κινήσεις μισθοδοσίας ( το οποίο είναι και το σύνηθες). Συνήθως το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται όταν γίνεται μεταφορά στοιχείων είτε από την παλαιά μισθοδοσία της Anaconda, είτε από άλλες εφαρμογές μισθοδοσίας.

-Με το που προσλαμβάνεται λοιπόν ξανά ο εργαζόμενος στην εταιρία τότε η παλαιά προϋπηρεσία του παύει να είναι εταιρίας και γίνεται κλάδου ( σαν να μεταφέρεται η προϋπηρεσία από άλλη εταιρία).
Ο εργαζόμενος που απολύεται και ξανά προσλαμβάνεται ΔΕΝ διατηρεί την αρχική προϋπηρεσία εταιρίας που είχε δημιουργήσει σε αυτήν.

Παράδειγμα: Έχετε έναν εργαζόμενο που δούλευε στην εταιρία σας από την 01/01/2090 μέχρι την 31/12/2095. Μετά τον απολύετε και τον ξανά προσλαμβάνετε στις 01/01/2098. Η προϋπηρεσία της πρώτης 5ετίας πλέον θεωρείται προϋπηρεσία Κλάδου και Γενική προϋπηρεσία ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Σημείωση:
Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε βάλει ένα νούμερο στην Προϋπηρεσία Εταιρίας στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Σύμβαση. Τρέχετε μισθοδοσίες στον εργαζόμενο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ μηνών, αλλά παρατηρείτε ότι στην καρτέλα του εργαζόμενου, στο ταμπελάκι Σύμβαση, η Συνολική Προϋπηρεσία ΔΕΝ αλλάζει, ΔΕΝ προσθέτει τα ένσημα των κινήσεων που τρέξατε.
Αυτό γίνεται λόγω της Ημερομηνίας Συστήματος,. Ακόμα κι αν έχετε βγάλει μισθοδοσίες μελλοντικών μηνών δεν θα ενημερώσει την προϋπηρεσία παρά μόνον αν η ημερομηνία του συστήματος «φτάσει και περάσει» τις μισθοδοσίες των μηνών που έχετε τρέξει.

Παράδειγμα:
Είσαστε στον Μάρτιο (ημερομηνία συστήματος ) και τρέχετε μισθοδοσίες Απριλίου, Μαΐου , Ιουνίου κτλ. Η Προϋπηρεσία του ΔΕΝ θα ενημερωθεί, παρά μόνο όταν η ημερομηνία «φτάσει» τις περιόδους που τρέξατε . Δίπλα από την Προϋπηρεσία εταιρίας ( στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Σύμβαση) βλέπετε και την ημερομηνία μέχρι την οποία έχει υπολογίσει την προϋπηρεσία του. Αν αλλάξετε την Ημερομηνία Συστήματος (από τις Βοηθητικές > Γενικές εργασίες > Αλλαγή ημερομηνίας) και την κάντε μελλοντική, τότε θα ενημερωθεί ανάλογα και η προϋπηρεσία του.