Πώς ενημερώνω τα υπόλοιπα παραγγελιών από τις κινήσεις τους σε περίπτωση ασυμφωνίας;
Από την επιλογή 4.8.1 με το πλήκτρο F12.