Θέλετε να κάνετε Ενημέρωση μισθοδοσίας στα κυλιόμενα ωράρια για συγκεκριμένο εύρος εργαζόμενων. Πώς το κάνετε αυτό;
Θα πάτε Κυλιόμενα Ωράρια > Ενημέρωση Μισθοδοσίας. Στα πεδία Από εργαζόμενο Έως εργαζόμενο επιλέγετε τα σχετικά.