Με την καταχώρηση ένος αξιογράφου ενημερώνεται αυτόματα η λογιστική;
Το πρόγραμμα κατά την καταχώρηση του αξιόγραφου εμφανίζει μήνυμα Λογιστική Εγγραφή (Ν/Ο) και εάν θέλετε απαντάτε Ναι ή Όχι.