Πώς μπορώ στην τιμολόγηση να ενεργοποιήσω το Barcode;
Στην επιλογή 1.1 με…

Alt + B…Ενεργοποίηση χρήσης BarCode (Β 0 ή Β-1) στο πεδίο ειδών