Πως μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω τον κατάλογο λιανικής στο 1.1;
Alt + T…(Απ)Ενεργοποίηση χρήσης Τιμοκαταλόγου Λιανικής (Τ 0 ή Τ-1)