Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Μέτοχοι, στην καρτέλα του μετόχου. Το πεδίο Ενεργοί Πίνακες Τεκμαρτής Δαπάνης πού χρησιμεύει;

Ενεργοί Πίνακες Τεκμαρτής Δαπάνης: Αυτό το πεδίο σχετίζεται άμεσα με τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτοκινήτων, σκαφών κλπ. στον πίνακα 5 του Ε1. Αν αφήσουμε τσεκαρισμένο το πεδίο τότε ο προσδιορισμός της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Αν απενεργοποιήσετε το πεδίο (κλικάροντας επάνω στο πεδίο ώστε να μην εμφανίζεται το σύμβολο επιλογής ν), τότε το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει πρέπει να καταχωρηθεί από εσάς στα αντίστοιχα πεδία του Ε1.