Μέσα στα στοιχεία των μετόχων, ποια η χρήση του πεδίου Ενεργοί πίνακες τεκμαρτής δαπάνης;
Αυτό το πεδίο σχετίζεται άμεσα με τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης αυτοκινήτων, σκαφών κτλ στον πίνακα 5 του Ε1. Αν αφήσουμε τσεκαρισμένο το πεδίο τότε ο προσδιορισμός της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Αν απενεργοποιήσετε το πεδίο (κλικάροντας το πεδίο ώστε να μην εμφανίζεται το σύμβολο επιλογής ν), τότε το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει, πρέπει να καταχωρηθεί από εσάς στα αντίστοιχα πεδία του Ε1.