Πώς ενημερώνεται ο κωδικός 342 – Ενδοκοινοτικές παραδόσεις, στο έντυπο της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ;

Στο λογαριασμό των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, στο πεδίο Σύνδεση ΦΠΑ, ο κωδικός 342 ενημερώνεται δηλώνοντας την τιμή Ε642.

Επειδή όμως η τιμή Ε642 παραπέμπει στο έντυπο της Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ που δεν ισχύει πλέον, αλλά  αυτός ο τρόπος συνδεσμολογίας παραμένει για λόγους ιστορικότητας, χρησιμοποιώντας από την οθόνη καταχώρισης λογαριασμών στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο τη βοήθεια, δίνοντας F1 ή κλικάροντας το εικονίδιο (στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης καταχώρισης), βλέπουμε τη συσχέτιση των κωδικών μεταξύ του εντύπου της Εκκαθαριστικής ΦΠΑ και του τρέχοντος εντύπου της Περιοδικής ΦΠΑ.