Πώς μπορώ να έχω εναλλακτικούς κωδικούς αποθήκης;
Στην επιλογή 4.3

Σ’ ένα είδος μπορείτε να έχετε μέχρι 4 εναλλακτικούς κωδικούς αποθήκης αναζητήσιμους με CTRL+F

Στην μέση της πρώτης σελίδας του είδους υπάρχουν 4 κωδικοί προμηθευτών.

Αναζητάτε με Shift+? τον προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το είδος και συμπληρώνετε τον κωδικό του είδους του προμηθευτή.