Επιθυμείτε να εκτυπώσετε την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ και θέλετε το πρόγραμμα να εκτυπώνει στην ίδια σελίδα, εμπρός και πίσω, την Πρώτη σελίδα και τον Αναλυτικό Πίνακα.
Οι εκτυπώσεις αυτές είναι ξεχωριστές. Δεν μπορεί να δοθεί μία εντολή εκτύπωσης και να εκτυπώσει το πρόγραμμα μπροστά την πρώτη σελίδα και στην από πίσω σελίδα να εκτυπώσει τον αναλυτικό πίνακα.
Μπορείτε όμως αν θέλετε να γυρίσετε ανάποδα την ίδια σελίδα που εκτυπώσατε την πρώτη σελίδα στον εκτυπωτή σας, και να εκτυπώσετε σε αυτή την σελίδα τον Αναλυτικό Πίνακα.