Έχετε αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου. Παίρνετε το λογιστικό άρθρο και παρατηρείτε ότι η χρέωση των εργοδοτικών εισφορών εμπορικών επιχειρήσεων είναι μειωμένη, όπως και η πίστωση των δικαιούχων αμοιβών εμπορικών επιχειρήσεων επίσης. Γιατί γίνεται αυτό;
Η εφαρμογή κάνει την παραδοχή ότι το χαρτόσημο το καλύπτουν κατά μισό οι δικαιούχοι και το μισό η εταιρία. Αν η συμφωνία σας είναι διαφορετική, τότε προσέξτε όταν θα περάσετε το άρθρο στο λογιστικό σας πρόγραμμα να αλλάξετε τα ποσά (να αυξήσετε την πίστωση των δικαιούχων και να αυξήσετε την χρέωση των εργ. εισφ. Εμπορικών επιχειρήσεις, όπου στην ουσία θα αυξηθεί η χρέωση και η πίστωση του λογιστικού άρθρου και του κόστους εταιρίας). Η πίστωση του Χαρτοσήμου ΟΓΑ Εμπορικών δείχνει με όλο το ποσό την υποχρέωση της εταιρίας να καταβάλει το χαρτόσημο.
Αν είχατε παραπάνω από έναν δικαιούχο αμοιβών εμπορικών επιχ τότε η εφαρμογή θα επιμέριζε ισομερώς σε αυτούς το μισό του χαρτοσήμου.
Η Προσωρινή φόρου καθώς και η βεβαίωση παρακράτησης θα ενημερωθούν κανονικά με το ποσό που παρακρατήθηκε (δεν ενδιαφέρει αν η παρακράτηση έγινε από την εταιρία, τους δικαιούχους ή ισομερώς).
Σημείωση: Ο φόρος 35% ενσωματώνεται στις Αμοιβές Εμπορικών Επιχειρήσεων (δεν πηγαίνει σε ξεχωριστό λογαριασμό στον 63).