Έχετε έναν ελεύθερο επαγγελματία που τον πληρώνετε μία φορά το δίμηνο ή το τρίμηνο. Εμφανίζεται όμως κανονικά στους εργαζόμενους (και στο f3 ή με τα κιάλια, στην μισθοδοσία περιόδου και με το page down στην μισθοδοσία). Εσείς για κάποιον λόγο δεν θέλετε να εμφανίζεται. Τι θα κάνετε;
Το πρόγραμμα παρακολουθεί τον επαγγελματία σας κανονικά σαν ενεργό εργαζόμενο αφού δεν έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης στην καρτέλα του. Αν λοιπόν δεν θέλετε να εμφανίζεται θα πρέπει να βάλετε μία ημερομηνία αποχώρησης. Παρ΄ ότι έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης μπορείτε να υπολογίζετε κανονικά τις μισθοδοσίες του ελ. Επαγγελματία. Γενικά όμως, δεν επηρεάζει σε κάτι η εμφάνιση του ελεύθερου επαγγελματία στους κανονικούς εργαζόμενους.