Πώς μπορώ να εμφανίζω ή να μεταβάλλω ή να διαγράψω μια τράπεζα;
Από την επιλογή 4.Τ.1

Με SHIFT+? αναζητάτε μία τράπεζα την οποία μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία και να τα καταχωρήσετε με F10 ή πατήστε τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+D για να την διαγράψετε. Προσοχή!!! Για να διαγράψετε μία τράπεζα θα πρέπει να μην έχει κινηθεί.