Παίρνετε την ΑΠΔ ή την Βεβαίωση Εισφορών του εργαζόμενου. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα «Ελλειπή στοιχεία εργαζόμενου» Τι μπορεί να φταίει;
Θα ελέγξετε όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου – το ταμείο του και την ημερομηνία έναρξης του ταμείου στο Ιστορικό του. Αν είναι σωστό το Ιστορικό του , οι ΚΑΔ, κτλ.

Θα δείτε την ημερομηνία που ζητάτε την Βεβαίωση Εισφορών. Αν αυτή η ημερομηνία είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που έχετε βάλει στο Ιστορικό ή στην ημερομηνία του Ταμείου.

Επίσης θα δείτε και την ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου, αν είναι προγενέστερη του εύρους των ημερομηνιών που ζητάτε για την Βεβαίωση Εισφορών.

Πχ ο εργαζόμενος προσελήφθη στις 01/10/2008 και εσείς παίρνετε την Βεβαίωση εισφορών για το διάστημα από 01/01/2008 έως 31/12/2008. Στην περίπτωση αυτή θα σας εμφανιστεί το παραπάνω μήνυμα.