Πώς μπορείτε να δείτε τις Υπερωρίες που έχει κάνει συνολικά ο εργαζόμενος μέχρι και τον μήνα που βρίσκεται;

Θα πάτε στην Μισθοδοσία Περιόδου. Στο κάτω μέρος, υπάρχει το πλήκτρο οθόνης Υπερωρίες
Με το πλήκτρο αυτό βλέπετε τις Υπερωρίες που έχει κάνει ο εργαζόμενος από την αρχή του έτους μέχρι και τον μήνα στον οποίον βρίσκεσθε. Έτσι έχετε τον έλεγχο αν ξεπεράστηκαν οι ώρες της Υπερεργασίας οπότε είναι πλέον παράνομη υπερωρία, αν ξεπεράστηκαν οι 120 ώρες κτλ.