Μπορώ να είμαι βέβαιος αν ένας εργαζόμενος υπάγεται πράγματι στο ΤΕΚΑ?

Αν πατήσω το προτελευταίο εικονίδιο που λέγεται Internet Login και επιλέξω απ΄το μενού τον Έλεγχο υπαγωγής ΤΕΚΑ, το πρόγραμμα συνδέεται στο site του ΙΚΑ και μας ζητάει τον ΑΜΚΑ του εργαζόμενου. Δηλώνοντας τον ΑΜΚΑ πατάμε τον έλεγχο και μας προβάλλεται αν ο εργαζόμενος πρέπει να ασφαλιστεί ή οχι στο ΤΕΚΑ.