Ποια η χρησιμότητα του Έλεγχου θεώρησης παραστατικών;
Από εδώ βλέπετε και τον υπόλοιπο αριθμό διαθέσιμων θεωρημένων παραστατικών.

Το πεδίο Αριθμός Παραστατικών και Αριθμός θεωρημένων ενημερώνεται από τα στοιχεία της εταιρίας, στο ταμπελάκι Παραστατικά.
Θα πρέπει να έχετε βάλει και τον Τελευταίο αριθμό θεώρησης από τα Στοιχεία της Εταιρίας στο ταμπελάκι Παραστατικά.
Π.χ. στα Παραστατικά έχετε βάλει στην Απόδειξη Λιανικής Αριθμού Παραστατικών: Αριθμός 500 και Αριθμός θεώρησης 1200:
Θα πρέπει το Αυτόματη Αρίθμηση να είναι τικαρισμένο, αλλιώς στον Έλεγχο Θεώρησης παραστατικών δεν θα εμφανίζει τίποτα.
Επίσης κάθε φορά που κόβετε, εκδίδετε παραστατικό, μειώνεται το περιθώριο και ανεβαίνει ο αριθμός των παραστατικών – αυξάνονται τα ήδη εκδιδόμενα.