Πώς κάνετε έλεγχο ορθότητας της περιοδικής ΦΠΑ;

Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Ανάλυση Κίνησης Στηλών.
Αυτή η εκτύπωση χρησιμεύει για να κάνετε ελέγχους ορθότητας της περιοδικής ΦΠΑ γιατί εδώ απεικονίζονται οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων που έχουν κινηθεί μέσα σε μία χρονική περίοδο, με την καθαρή αξία αλλά και την ανάλυση της αξίας του ΦΠΑ ανά λογαριασμό.
Μπορείτε να ορίσετε τους λογαριασμούς, τις ημερομηνίες, και του υποκαταστήματος.
Για να διασταυρώσετε τα αποτελέσματα μίας περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, αρκεί απλά να ορίσετε το ημερομηνιακό εύρος της εκτύπωσης, αφήνοντας τα υπόλοιπα πεδία κενά.