Πώς μπορώ χειροκίνητα να ελέγξω την ορθότητα ενός ΑΦΜ;
ΕΣΤΩ ΑΦΜ 010509832 τον γράφουμε ανάποδα και πολλαπλασιάζουμε:

2 2 Χ 0 = 0
3 3 Χ 2 = 6
8 8 Χ 4 = 32
9 9 Χ 8 = 72
0 0 Χ16 = 0
5 5 Χ32 =160
0 0 Χ64 = 0
1 1 Χ128 =128
0 0 Χ256 = 0

ΣΥΝΟΛΟ 398

Διαιρούμε το 398 / 11 =36,181818 Πολλαπλασιάζουμε το ακέραιο μέρος
36 Χ 11 =396

Το 396 αφαιρείται από το 398 και βρίσκουμε 2 = τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Αρα σωστός ΑΦΜ